Wat doen wij voor u?

 
Missie


Apotheek Maarheeze is een apotheek die zich ten doel heeft gesteld, naast het verzorgen van de geneesmiddeldistributie in Maarheeze, Soerendonk, Gastel en Sterksel, zoveel mogelijk de patienten te informeren en adviseren over hun medicamenteuze therapie. Hiervoor kunt u indien u dat wenst te allen tijde een afspraak maken met de apotheker. Ook kunt u altijd telefonisch om informatie vragen. Mocht u niet naar de apotheek kunnen komen, dan is een huisbezoek eveneens mogelijk.

 
De apotheek voldoet aan de modernste eisen op het gebied van farmaceutische kwaliteit en kwaliteitswaarborg, zoals de Nederlandse Apotheek Norm.

 
Tevens doen wij mee aan diverse kwaliteitstrajecten, zoals  ‘apotheken door cliënten bekeken’. Dit is een gezamenlijk initiatief van apothekers, de patiëntenvereniging Zorgbelang en de Universiteit van Groningen, om d.m.v. enquêtes onder patiënten, gesprekken, patiëntenpanels en onderzoek, een zo hoog mogelijke kwaliteit te realiseren. Ook maken wij gebruik van CQI (Consumer Quality Index), om de tevredenheid van onze patiënten te bepalen. Deze kwaliteitstrajecten worden ook ondersteund door de meeste zorgverzekeraars.


Er is een speciale klachtenregeling en een privacyreglement in de apotheek en een prijslijst (voor prestaties (zie NZA) die niet door uw zorgverzekeraar vergoed worden) in de apotheek. Mocht u klachten hebben dan hopen wij dat u deze aan ons bekend maakt. Elke klacht wordt door ons gebruikt om onze wijze van werken te verbeteren. Zie ook de link ‘klachten’. 

De apotheek heeft zich ook gespecialiseerd op het gebied van kunst- en hulpmiddelen (stoma, diabetes, incontinentie) en vrij verkrijgbare produkten zoals pijnstillers, hoestdranken, etc. Ook voor deze producten geldt dat door ons bewaakt kan worden of deze middelen met andere medicijnen kunnen worden gecombineerd.
Heeft u vragen over genees- of verbandmiddelen of een van onze hulpmiddelen, dan kunt u ons altijd bellen voor een direct antwoord, of om een afspraak te maken. Ook kunt u altijd 's ochtends (bij voorkeur tussen 9 en 10 uur) op het open spreekuur binnen lopen om uw vraag te stellen.
De leveringsvoorwaarden van onze apotheek vind u onder deze link.

VisieGeneesmiddelen zijn (zeer) sterk werkende stoffen die bij juist gebruik genezend zijn en/of heilzaam werken. Bij onjuist gebruik daarentegen kunnen ze veel schade veroorzaken. Het is uit onderzoek gebleken dat in de westerse wereld in ongeveer 50% van de gevallen patiënten hun geneesmiddelen niet op de beste wijze gebruiken. Uit een recent Nederlands onderzoek is gebleken, dat ongeveer 16.000 mensen per jaar in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege vermijdbare incidenten met geneesmiddelen.

De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft in 1994 in haar resolutie “Role of the pharmacist in support of the WHO revised drug strategy” (rol van de apotheker in het ondersteunen van de vernieuwde geneesmiddel strategy van de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie)) onder andere vastgesteld dat “governments should manage to make full use of the expertise of the pharmacist at all levels of the health care system and particularly in the development of national drug policies” (regeringen zouden ten volle gebruik moeten maken van de kennis van de apotheker op alle gebieden van de gezondheidszorg en vooral op het gebeid van de ontwikkeling van het nationale geneesmiddelenbeleid).

De apotheker en assistentes van het team van Apotheek Maarheeze beseffen dat het gebruik van geneesmiddelen veel begeleiding nodig heeft en dat de politieke wil en noodzaak bestaan dit te ondersteunen.

In een omgeving waar veel patiënten wonen die chronische zorg met medicatie behoeven, bestaat behoefte aan een professionele apotheekpraktijk. Apotheek Maarheeze verleent met veel passie deze zorg aan de mensen in onze omgeving, want Apotheek Maarheeze is een apotheek waar zorg, professionaliteit en kwaliteit centraal staan. Er is niet gekozen voor een apotheek met een ‘winkelkarakter’ of als onderdeel van een commerciële keten.
Copyright © 2010-2015 Apotheek Maarheeze

Privacy Reglement


Deze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding