Apotheek Maarheeze                                  
Kijkakkers 24
6026ER Maarheeze

 

(Onze uitgebreide website is tijdelijk uit de lucht.
Deze wordt momenteel opnieuw ontworpen en verbeterd)Tel.:             0495-593600
Fax:              0495-593714

Email:         info@apotheekmaarheeze.nl

Email voor vragen of het doorgeven van recepten:
                     recept@apotheekmaarheeze.nl

 

 

 

Openingstijden:                                                                            

Maandag – vrijdag:       08:30 – 12:30 en van 13:00 – 18:00 uur (tijdens de bouwvak (8-26 augustus

Zaterdag ochtend:         10:00 – 12:00 uur                                             zijn wij geopend tot 17:30 uur)

 

 

 

Buiten deze openingsuren kunt u voor vragen of recepten terecht bij de:

Dienst apotheek voor (Neder)Weert en Cranendonck
Vogelsbleek 5
6002BE Weert
Telefoon: 0495-572470

 

 

 

WhatsApp service

 

 

 

 

 

U kunt ook met ons communiceren m.b.v. WhatsApp.
Houd er wel rekening mee dat wij u niet (alleen) op basis van uw telefoonnummer kunnen herkennen.
Vermeldt daarom in het WhatsApp bericht altijd uw naam en adres, en bij voorkeur uw geboortedatum.
De WhatsApp berichten worden een paar keer per dag gelezen. Wij zullen proberen zo snel mogelijk op uw bericht te reageren.
Klik hier als u gebruik wilt maken van WhatsApp

 

 

 

 

 

 

 

 

Service buiten onze openingsuren

Voor het afhalen van recepten buiten de openingsuren kunt u gebruik maken van onze afhaalkluis.
U ontvangt dan van ons een code via SMS waarmee u de kluisdeur voor uw medicijnen kunt openen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Herhaalrecepten

Het kan zo zijn dat u bij ons een herhaalrecept mag aanvragen. Dit kan in de volgende gevallen: Als u het originele recept mee hebt gekregen van de arts/specialist.
Als de apotheek u een herhaalrecept meegegeven heeft. Of als de apotheek heeft aangegeven dat de apotheek het herhaalrecept voor u bewaart of de herhaling van het recept in de apotheek aanwezig is. Is dit het geval, dan kunt u mailen naar
recept@apotheekmaarheeze.nl om uw herhaalrecept aan te vragen.

 

Huisartsenpost

Voor spoedgevallen kunt u na 17.00u en in de weekeinde bellen met de huisartsenpost in Weert.
Op de huisartsenpost wordt net als in de praktijk alleen gewerkt volgens afspraak.
U kunt hiervoor bellen met het volgende nummer:
0495-677677

 

Nieuwe patiënten

Bent u een nieuwe patiënt in onze apotheek? Van harte welkom! In deze folder vindt u informatie over onze werkwijze en een inschrijfformulier om een goede medicatiebewaking uit te kunnen voeren.
Wij sturen u deze folder inclusief de inschrijfformulieren graag toe. Stuur een email naar: info@apotheekmaarheeze.nl  

 

 

 

Uitleen medische hulpmiddelen

Bij Apotheek Maarheeze kunt u terecht voor (gratis) uitleen van medische hulpmiddelen
Hieronder vallen bijvoorbeeld rolstoelen, krukken, rollators en driepoten.
Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de apotheek.

 

 

 

Hoe werkt de apotheek ?

Wilt u meer weten over het werken van de apotheek, kijk dan naar de volgende filmpjes.

 

Apotheek Maarheeze voor en achter de schermen

 

 

De robot in de apotheek aan het werk

 

 

 

Heeft u een klacht? U kunt er iets mee doen!

Wanneer u naar een apotheek gaat, wilt u graag een goed contact met de apotheker en de apothekersassistenten. Gelukkig zijn de meeste mensen tevreden over hun apotheek.
Maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden. De apotheker is graag behulpzaam bij het oplossen van uw probleem. Ook hebben wij een eigen klachtenfunctionaris (Mevr. RJT Visschers-v Hecke). Komt u er met de apotheek of haar medewerkers niet uit, dan kan zij u helpen de juiste weg te vinden voor het oplossen van uw klacht.
Indien u haar wilt spreken kunt u een email sturen naar: klacht@apotheekmaarheeze.nl. Zij neemt hierna rechtstreeks contact met u op.
Op de website apotheek.nl kunt u alles nalezen wat betrekking heeft op klachten en afhandeling er van.

 

Privacy reglement

Apotheek Maarheeze heeft een eigen privacy verklaring. De inhoud hiervan kunt u hieronder lezen.
Heeft u vragen hierover dan kunt u altijd contact met ons hierover opnemen.

 

1. Algemeen
Om goede farmaceutische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en farmaceutische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen van de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van farmaceutische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via adequaat beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken en uw zorg.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wij bestellen GDV (geïndividualiseerde distributievormen/Baxters) bij Brocacef Maatmedicatie op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Ook hebben wij contracten met uw zorgverzekeraar op basis waarvan wij onder meer uw declaraties doorsturen.

Ten behoeve van zorgonderzoek- en verbetering kunnen wij uw gegevens ook doorsturen naar derden. Dit doen wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming

Wij passen beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toe. Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens, registreren wij dit in ons interne datalekkenregister en indien van toepassing aan de betrokkenen.

Tot slot houden wij logging bij om bij te houden wie uw gegevens in heeft gezien. Deze logging wordt 5 jaar bewaard of langer indien nodig.

2. Uw rechten
U heeft recht op (elektronische) inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Houdt u er ook rekening mee dat wij sommige gegevens volgens de wetgeving moeten bewaren (bijvoorbeeld recepten voor de duur van 20 jaar en declaraties voor de duur van 7 jaar). U heeft ook het recht om informatie te krijgen wie uw gegevens heeft ingezien (logging). Mocht u uw gegevens willen inzien, dan kunt u hierover contact opnemen met de apotheek.

3. Klachten
Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Zijn naam en adresgegevens staan onderaan deze privacyverklaring vermeld. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Meer informatie kunt u ook lezen in onze publieksfolder ‘Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy’ (verkrijgbaar in de apotheek).

Apotheek Maarheeze                                              Functionaris voor de Gegevensbescherming
Kijkakkers 24                                                         Dhr. L.H. Osinga
6026ER Maarheeze                                                Postbus 195 3950 AD MAARN
0495-593600                                                          www.fgmc.nl